Bài 23: Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao

MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 17:55

* Trồng trọt công nghệ cao: Là trồng trọt ứng dụng kết hợp những công nghệ tiên tiến để sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm trồng trọt, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

* Ưu điểm và hạn chế trồng trọt công nghệ cao:

+ Ưu điểm

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

- Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thân thiện môi trường.

- Chủ động trong sản xuất, quy mô mở rộng

- Giảm giá thành và đa dạng hóa sản phẩm.

+ Hạn chế

- Chi phí cao

- Thiếu nhân lực chất lượng cao

* Trồng trọt công nghệ cao đã và đang được áp dụng ở Việt Nam:

+ Cơ giới hóa, tự động hóa

+ Công nghệ thông tin

+ Công nghệ vật liệu mới

+ Công nghệ sinh học

+ Công nghệ nhà kính

+ Công nghệ IoT

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 17:54

Một số đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao:

- Nâng cao hiệu quả trồng trọt

- Tạo bước đột phá về năng suất

- Nâng cao chất lượng sản phẩm trồng trọt

- Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội

- Đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 18:51

Việt Nam : công nghệ tưới nước tự động , công nghệ nhà kính , công nghệ internet có thể kết nối với nhiều thiết bị ,...

Thế giới : nông nghiệp trực tuyến , hệ thống tưới nước nhỏ giọt , ...

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 17:53

Trồng trọt công nghệ cao sử dụng những công nghệ tiên tiến nên có thể tính toán, kiểm soát tốt đất trồng, nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo cho sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 17:58

Một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư vào trồng trọt công nghệ cao: tập đoàn Lộc Trời, TH True Milk, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc Tập đoàn C.P (Charoen Pokphand),...

Một số công nghệ mới đang được các doanh nghiệp áp dụng nhiều:

IoT và các loại cảm biếnRobot và tự động hóaCông nghệ máy bay không người lái và giám cây trồngHọc máy và phân tích
Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 17:52

Ví dụ: Địa phương em đang áp dụng cơ giới hóa trong chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng như tưới nước tự động, sử dụng máy bay phun thuốc trừ sâu...

Ưu điểm của công nghệ này là làm giảm nguy hại trực tiếp cho sức khỏe người lao động; giảm chi phí nhân công, tiết kiệm nước tưới và phân bón; mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 18:18

* Những yếu tố cản trở việc áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt tại địa phương em:

- Thiếu vốn đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ cao.

- Thiếu nguồn lao động có trình độ

- Chế độ thu hút nhân tài của địa phương chưa thỏa đáng.

Bình luận (0)