Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

Lê Minh Hiếu
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a) em ko đồng ý vì những người nhà có điều kiện nhưng gặp phải chuyện khó giải thích nên ta cần chia sẽ va họ 

b) em đồng ý vì khi có người đề nghị va mik thì mình cần lắng nghe họ nếu laf chuyện vui thì ta nên chia sẽ nếu là chuyện buồn ta sẽ thông cảm cho họ c) em ko đồng ý vì thể hiện quan tâm chia sẽ ko phải chỉ tặng băng quà mà phải tăng bằng tấn lòng của chúng ta.

d) em đồng ý vò quan tâm chia sẻ sẽ giúp mọi người đỡ buồn và chia sẻ tâm sự của nhau kết quả là họ sẽ hiểu thêm về nhau hơn.

Trả lời bởi kodo sinichi
Lê Minh Hiếu
Hướng dẫn giải Thảo luận (3)

a-ko yêu thương

b-yêu thương

c-yêu thương

d-ko yêu thương

Trả lời bởi ERROR?