Bài 2.: Hình chiếu vuông góc

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

hình chiếu đứng nằm phía trên hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

hình chiếu đứng phía trên hình chiếu bằng

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hình a là hình chóp tứ giác.

Hình b là hình lăng trụ.

Hình c là hình hộp chữ nhật.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Hướng chiếu 1: hướng từ trước vào

- Hướng chiếu 2: hướng từ trên xuống

- Hướng chiếu 3: hướng từ trái sang

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

- Hình chiếu đứng có dạng hình chữ nhật với chiều dài là h, chiều rộng là a.

- Hình chiếu bằng có dạng hình tam giác đều với các cạnh bằng nhau và bằng a, chiều cao là h.

- Hình chiếu cạnh có dạng hình chữ nhật với chiều dài là h, chiều rộng là b.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Hình chiếu đứng có dạng hình chữ nhật với chiều dài là h, chiều rộng là a.

- Hình chiếu bằng có dạng hình tam giác đều với các cạnh bằng nhau và bằng a, chiều cao là h.

- Hình chiếu cạnh có dạng hình chữ nhật với chiều dài là h, chiều rộng là b.

Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là các tam giác cân cạnh a, chiều cao h

- Hình chiếu bằng là hình vuông cạnh a

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Vật thể hình a: ghép bởi hình chiếu số 3

- Vật thể hình b: ghép bởi hình chiếu số 1

- Vật thể hình c: ghép bởi hình chiếu số 2

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Vật thể hình a: ghép bởi hình chiếu số 3

- Vật thể hình b: ghép bởi hình chiếu số 1

- Vật thể hình c: ghép bởi hình chiếu số 2

Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le