Bài 19.: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

- Đặc điểm chung: dạng ghế gập

- Những chiếc ghế này tiện lợi trong việc mang đi, di chuyển, phù hợp với các chuyến đi

Khi thiết kế ra chúng, các kĩ sư thiết kế muốn giải quyết vấn đề tính tiện nghi, có thể mang ghế đi khắp nơi khi có nhu cầu

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

- Thiết kế kĩ thuật gồm các bước cơ bản: 

+ Bước 1: Xác định vấn đề, xây dựng tiêu chí cần đạt của sản phẩm

+ Bước 2: Tìm hiểu tổng quan, đề xuất và lựa chọn giải pháp

+ Bước 3: Xây dựng nguyên mẫu

+ Bước 4: Thử nghiệm và đánh giá

+ Bước 5: Lập hồ sơ kĩ thuật

- Bước quyết định sản phẩm được hoàn thiện tiếp hay phải điều chỉnh lại là bước 4 (thử nghiệm và đánh giá)

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Để xác định vấn đề, ta cần tìm hiểu rõ nhu cầu, hiện trạng, ...

Từ đó, ta cần xem xét, phân tích rõ từ thực trạng, nguyên nhân và kết quả

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Nhu cầu: chiếc ghế ngồi học

- Tình huống cụ thể: em được ba mẹ tặng cho một chiếc bàn nhỏ rất xinh. Em muốn dùng nó 

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

- Để lắp ráp 1 chiếc ghế như hình a cần 5 chi tiết như hình b.

- Cách sử dụng ghế:

+ Khi lắp 5 chi tiết có thể sử dụng như 1 chiếc ghế bình thường hoặc là để đồ vật nào đó

+ Khi tách mỗi chi tiết ra thì mỗi chi tiết đều có công dụng như nhau và là 5 chiếc ghế

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Bước 2 là bước thể hiện tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, giải pháp

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Bàn làm việc: Bàn gập, bàn inox, bàn gỗ,...

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Bàn làm việc thì loại như, so với tính mới trên thị trường thì có kiểu kiểu mới như inox, gỗ và so về sáng tạo thì mỗi loại có một kiểu mẫu riêng, có tính sáng tạo riêng của mỗi sản phẩm

Trả lời bởi Minh Lệ