Bài 16.: Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Vị trí các cổng kết nối với mạch điện trên mô đun cảm biến là vị trí dây dẫn.

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Các thành phần chính đó là: mô đun cảm biến, đối tượng điều khiển và nguồn điện.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Tham khảo

- Cổng đầu ra điều khiển:

+ Tiếp điểm thường mở (1)

+ Đầu nối chung (2)

+ Tiếp điểm thường đóng (3)

- Cổng nối nguồn cấp cho mô đun:

+ Đầu nối GND nối với cực (-) của nguồn.

+ Đầu nối VCC để nối với cực (+) của nguồn.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Các thành phần chính:

- Nguồn điện: ắc quy

- Mô đun cảm biến ánh sáng

- Đối tượng điều khiển: đèn led

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Tham khảo

- Cổng đầu ra điều khiển:

+ Tiếp điểm K0

+ Tiếp điểm K1

- Cổng nối nguồn cấp cho mô đun:

+ Đầu nối GND để nối với cực (- ) của nguồn

+ Đầu nối + 12V để nối với cực (+) của nguồn

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Nguồn điện là ắc quy (Nguồn 12V như hình 16.9). Mô đun cảm biến nhiệt độ. Đối tượng điều khiển là quạt (quạt 12V ở hình 16.9)

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)