Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến Nhiễm sắc thể

GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Vì 2n=46 nên đây là bộ NST của người bình thường.

GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Thực hành, quan sát được đột biến NST trên tiêu bản cố định.

GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)
Loài

Hình ảnh quan sát được trên tiêu bản bình thường và tiêu bản đột biến

Nhận xét rút ra khi so sánh với bộ NST bình thường

Kết luận về dạng đột biến quan sát được

Người

Thừa một NST số 21

Thừa một NST số 21

Đột biến lệch bội

GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Phần lớn các đột biến NST là có hại bởi vì chúng gây ra các thay đổi về cấu trúc và số lượng NST, dẫn đến rối loạn quá trình phân li và tổ hợp gen, ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của cơ thể.

GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Đây là đột biến đa bội, cần quan sát bộ NST trên kính hiển vi để kiểm chứng loại đột biến đó.