Bài 13.: Sơ cứu người bị tai nạn điện

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Chúng ta cần có bảo hộ/trang bị và tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

  Trả lời bởi Thanh An
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hình b là đúng, vì đã dùng vật tách điện để tách dây điện ra khỏi người đang bị giật.

Hình a,c sai vì trực tiếp dùng tay chạm vào nguồn điện sẽ bị giật theo

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Dùng vật cách điện tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

- Sơ cứu nạn nhân tại chỗ

- Kiểm tra tình trạng nạn nhân

- Thực hiện hô hấp nhân tạo

- Nhờ người đưa nạn nhân đến cơ sở y tế

Trả lời bởi Minh Lệ