Bài 1.: Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

- Hình 1.1a: thể hiện hình dạng, kích thước các phần của vật thể; thể hiện phần rỗng, đường kính khoét theo một quy tắc.

- Hình 1.1b: thể hiện vật thể nhưng không thấy được vị trí khoét, không xác định được kích thước từng phần.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0:

- Khổ A1: Chia đôi chiều dài khổ giấy A0, ta được khổ giấy A1

- Khổ A2: Chia đôi chiều dài khổ giấy A1, ta được khổ giấy A2

- Khổ A3: Chia đôi chiều dài khổ giấy A2, ta được khổ giấy A3

- Khổ A4: Chia đôi chiều dài khổ giấy A3, ta được khổ giấy A4

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Tên gọi của các nét vẽ được sử dụng trong Hình 1.4:

Nét vẽ

Tên gọi

A

Nét liền mảnh

B

Nét liền mảnh

C

Nét liền đậm

D

Nét đứt mảnh

E

Nét gạch dài chấm mảnh

G

Nét đứt mảnh

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Nhận biết các đường gióng, đường kích thước và giá trị kích thước

- Đường gióng: là các đường có màu xanh lá cây

- Đường kích thước: là các đường có màu đỏ

- Giá trị kích thước: là các chữ số ghi trên đường kích thước

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Mô tả vị trí và hướng của các giá trị kích thước

- Với đường kích thước nằm ngang: giá trị kích thước có vị trí nằm trên đường kích thước, hướng từ trái sang phải.

- Với đường kích thước thẳng đứng: giá trị kích thước nằm bên trái đường kích thước, hướng từ dưới lên.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tỉ lệ, nét vẽ, ghi kích thước.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

- Em có thể làm theo cách sau để chia khổ giấy A0 thành các khổ A1, A2, A3, A4:

Từ khổ giấy A0 em gập đôi lại và cắt theo đường gập ta được 2 khổ giấy A1.

Từ mỗi khổ giấy A1 em gập đôi lại và cắt theo đường gập ta được 2 khổ giấy A2.

Từ mỗi khổ giấy A2 em gập đôi lại và cắt theo đường gập ta được 2 khổ giấy A3.

Từ mỗi khổ giấy A3 em gập đôi lại và cắt theo đường gập ta được 2 khổ giấy A4.

Trả lời bởi Minh Lệ