Hỏi đáp Địa lý lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Tính chất trung gian và thất thường của khí hậu ở đới ôn hòa thể hiện ở các đặc điểm
a. Tính chất trung gian:
* Nhiệt độ trung bình năm so với đới nóng : ....................................................................................................................................... so với đới lạnh : ..................................................................................................................................................................................
* Lượng mưa trung bình năm so với đới nóng : ................................................................................................................................... So với đới lạnh : .................................................................................................................................................................................
b. Sự thất thường của khí hậu biểu hiện ở : ..........................................................................................................................................

2. Hãy điền vào bảng dưới đây để minh họa đặc điểm phân hóa môi trường ở đới ôn hòa :

Địa điểm Nhiệt độ Lượng mưa Thảm thực vật
Vùng ven biển (bờ Tây lục địa) ............................................ ............................... ..................................
Vùng xa biển (bờ Đông lục địa) ............................................ .............................. ..................................
Ở vĩ độ cao ............................................ .............................. ..................................
Ở gần chí tuyến ............................................ .............................. ..................................

Được cập nhật 35 phút trước (20:22) 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Địa lý

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ