Địa lý

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 17 giờ trước (5:18)

Câu hỏi chưa rõ, chưa nói vùng nào, thời điểm nào, biểu đồ hoặc bảng số liệu không có!

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 17 giờ trước (5:19)

Có bảng số liệu hay biểu đồ thể hiện không nhỉ?

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV Hôm qua lúc 14:13

https://www.youtube.com/watch?v=zXNBP8hDx2Y

Bình luận (0)
Tan Pham
Tan Pham Hôm qua lúc 15:59

“Đảo ngược chiều quay của Trái Đất vẫn bảo tồn phần lớn các đặc tính về địa hình như là kích thước, hình dạng và vị trí các lục địa và đại dương, nhưng lại tạo ra toàn bộ các cơ chế tương tác khác hẳn giữa các vòng tuần hoàn của tự nhiên với địa hình đó”.

Bình luận (1)
Phạm Mai Phương
Phạm Mai Phương Hôm qua lúc 17:00

ko đc đưa câu hỏi linh tinh lên đây

Bình luận (0)
Loading...