Hỏi đáp môn Địa lý

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Về mùa đông, đồng bằng nào sau đây của TQ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất?

A. Đông Bắc

B. Hoa Bắc

C. Hoa Trung

D. Hoa Nam

2. Nguyên nhân chủ yếu làm cho miền Đông TQ có nhiều thành phố triệu dân.

A. Kinh tế phát triển

B. Đất phù sa màu mỡ

C. Khí hậu mát mẻ

D. Nguồn nước dồi dào

3. Biện pháp kỹ thuật hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp ở miền Tây TQ.

A. Tăng cường bón phân và sử dụng cơ giới.

B. Phát triển hệ thống giao thông và thủy lợi

C. Tăng vốn và hướng dẫn Kyzyl thuật canh tác

D. Cung cấp lương thực và bổ sung lao động

4. Chính sách công nghiệp mới của TQ tập trung vào những ngành nào sau đây

A. Chế biến lương thực, thực phẩm

B. Sản xuất ô tô và xây dựng

C. Sản xuất máy bay, chế biến gỗ

D. Sản xuất ô tô, chế biến thực phẩm

5. Hai đặc khu hành chính ở TQ

A. Hồng Công và Ma Cao

B. Hồng Công và Thượng Hải

C. Hồng Công và Quảng Châu

D. Ma Cao và Thượng Hải

6. Điều kiện thuận lợi nào sau đây giúp TQ phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

A. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

B. Nhiều nghề truyền thống sản xuất lâu đời

C. Nguồn khóang sản phong phú và đa dạng

D. Lao động dồi dào nguyên liệu sẵn có

Gíup mình với ạ. Mình cảm ơn!!

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.