bool(false)

Đề kiểm tra học kì II - Địa lí lớp 6

Nội dung

ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÌ II ĐỊA LÍ LỚP 6 Phần 1. Trắc nghiệm Câu 1:Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng : A. 12km. B. 14km. C. 16km. D. 18km. Câu 2: Giả sử ở một dãy núi, người ta đo được nhiệt độ ở chân núi là 26oC, ở đỉnh núi là 14oC. Vậy dãy núi đó có độ cao là bao nhiêu ? A. 500m. B. 1.000m. C. 1.500m. D. 2000m. Câu 3: Loại khoáng sản nào dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất ? A. Kim loại. B. Phi kim loại. C. Năng lượng. D. Vật liệu xây dựng. Câu 4: Hồ nào ở nước ta được hình thành từ miệng núi lửa ? A. Hồ Tây ở Hà Nội. B. Hồ Trị An ở Đồng Nai. C. Hồ Tơ Nưng ở Plây Ku. D. Hồ Thác Bà ở Yên Bái. Câu 5: Khu vực Xích đạo quanh năm nóng, ẩm, nên thuận lợi cho sự phát triển của A. rừng rậm nhiều tầng tán. B. rừng lá kim. C. rừng khộp. D. rừng ôn đới. Câu 6: Những dòng biển lạnh trong các đại dương trên thế giới thường chảy từ : A. vùng vĩ độ ôn hòa về cực. B. vùng vĩ độ cao về vùng vĩ độ thấp. C. xích đạo lên các vĩ độ cao. D. vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao. Câu 7: Nhân tố quyết định thành phần khoáng chất, có ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất là : A. đá mẹ. B. sinh vật. C. địa hình. D. khí hậu. Câu 8: Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào ? A. Nhiệt đới. B. Ôn đới. C. Hàn đới. D. Cận nhiệt đới. Câu 9: Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ gì ? A. Nhiệt kế. B. Áp kế. C. Ẩm kế. D. Vũ kế. Câu 10: Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong : A. 1 giờ đồng hồ. B. 1 phút đồng hồ. C. 1 giây đồng hồ. D. 1 ngày. Phần 2: Tự luận Câu 1: Dòng biển là gì? Có mấy loại dòng biển? Câu 2: Lưu lượng của một con sông phụ thuộc vào các yếu tố tự nhiên nào?
00:00:00