bool(false)

Đề kiểm tra học kì I - Địa lí lớp 10

Nội dung

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Đề số 02 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (3,0 điểm) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Câu 2: (4,0 điểm) Nêu ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trưởng. Liên hệ ở Việt Nam. Câu 3: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Tình hình dân số của các châu lục trên thế giới, năm 2005 (Đơn vị: triệu người) Các châu lụcDân số Châu Mĩ Châu Đại Dương a. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình dân số của các châu lục trên thế giới b. Nhận xét và giải thích
00:00:00