bool(false)

Đề kiểm tra cuối học kì I hóa 9: đề 2

Nội dung

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I HÓA 9 ĐỀ 2 A.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất? A.Fe. B.Al. C.Cu. D.Ag. Câu 2: Phi kim nào có khả năng phản ứng mạnh nhất với khí hiđro và kim loại? A.Brom B.Clo. C.Oxi. D.Flo. Câu 3: Mô tả hiện tượng xẩy ra khi cho NaOH dư vào dung dịch FeCl3? A. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh, để lâu trong không khí thì hóa nâu đỏ. B. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ, không tan trong kiềm dư. C. Ban đầu có xuất hiện kết tủa nâu đỏ, sau đó kết tủa tan dần, dung dịch thu được có màu vàng nâu. D. Không xẩy ra hiện tượng gì. Câu 4: Oxit của kim loại nào khi tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì bị khử thành kim loại? A.Na2O B.CaO C.Al2O3 D.CuO Câu 5: Sử dụng chất nào sau đây để phân biệt 2 axit HCl và HClO? A.NaOH. B.giấy quỳ tím ẩm. C.H2O. D.KCl. Câu 6: Nước gia-ven là hỗn hợp các chất nào? A.NaCl và NaClO. B.HCl là NaClO. C.HCl và HClO. C.NaCl và HClO. Câu 7: Xác định tổng hệ số của các chất trong phương trình hóa học dưới đây ? Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2↑ + H2O. A.12 B.7 C.10 D.5 Câu 8: Khi điều chế một thanh kim loại đồng thì có bị lẫn một ít sắt. Sử dụng dung dịch nào sau đây để thu được thanh kim loại đồng tinh khiết? A.Dung dịch AgNO3 dư. B.Dung dịch Cu(NO3)2 dư. C.Dung dịch Fe(NO3)2 dư. D.Dung dịch Al(NO3)3 dư. Câu 9: Tại sao những vật dụng làm bằng nhôm giữ được độ bền trong môi trường không khí? A.Nhôm không tác dụng với khí oxi có trong không khí. B.Nhôm không tác dụng với hơi nước có trong không khí. C.Nhôm là một hợp kim bền. D.Có lớp màng nhôm oxit bền bao phủ bên ngoài. Câu 10: Trong các loại quặng sắt sau, quặng nào chứa hàm lượng sắt cao nhất? A.Pirit (FeS2). B.Hemantit (Fe2O3). C.Manhetit (Fe3O4). C.Xiđerit (FeCO3). Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gang? A.Gang là hợp kim của sắt và cacbon, ngoài ra còn một số nguyên tố khác như Si, Mn, S,…. B.Hàm lượng cacbon trong gang lớn hơn trong thép. C.Nguyên liệu để điều chế gang là các loại quặng sắt như manhetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3),.. D.Gang là hợp kim bền, không bị ăn mòn trong điều kiện của môi trường. Câu 12: Trong thí nghiệm nào dưới đây thì đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất? A.Đinh sắt trong không khí khô. B.Đinh sắt trong nước cất. C.Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi. D.Đinh sắt trong dung dịch muối ăn. B.TỰ LUẬN Bài 1: Viết các PTHH theo sơ đồ biến đổi sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. MnO2 → Cl2 → HCl → NaCl → NaOH → NaClO Bài 2: Nhúng một thanh kim loại sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 nồng độ 1M. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân thì thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam so với ban đầu. Tính khối lượng sắt đã phản ứng. Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 11,64gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe trong 200 ml dung dich H2SO4 loãng nồng độ aM. Sau phản ứng thu được 7,392 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat. a. Tính giá trị a. b. Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. c. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng NaOH vừa đủ thu được kết tủa Z có khối lượng tối đa. Lọc lấy kết tủa Z nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn T. Tính khối lượng của T.
00:00:00