Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA (45 PHÚT) I.Phần trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất 1.Châu Á gắn liền với 2 châu lục nào? a.Âu và Mỹ b.Âu và Phi c.Mỹ và Phi d.Phi và Âu 2.Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là 2 dãy núi: a.U- ran và Cáp ca b.U ran và Thiên Sơn c.Cáp ca và Côn Luân d.Thiên Sơn và Côn Luân. 3.Trong các khu vực khí hậu gió mùa ở châu Á , trung tâm áp cao, áp thấp lần lượt là: a.Bắc cực và Đề can b.Xi bia và cao nguyên I ran c.Mông Cổ và bán đảo A ráp d. I-ran và Nam Ấn Độ Dương 4.Ở châu Á không có kiểu khí hậu nào sau đây? a.Ôn đới lục địa b.Cận nhiệt gió mùa c.Nhiệt đới khô d.Nhiệt đới lục địa 5.Ở châu Á khí hậu xích đạo ẩm diễn ra ở: a.Tây Nam Á b.Nam Á c.Đông Nam Á đất liền d.Đông Nam Á hải đảo 6.Ở châu Á, khí hâu gió mùa diễn ra ở: a.Đông Á b.Nam Á c.Đông Nam Á d.Cả 3 khu vực trên. 7.Dân tộc Việt Nam thuộc chủng tộc: a.Mông gô lô ít b.Ơ rô pê ô ít c.Ốt tra lô ít d.Ốt tra lô Nê grô ít 8.Sông dài nhất châu Á là sông nào? a. Sông Hằng b. Sông Mê Công c. Sông Ô-bi d. Sông Trường Giang II.Phần tự luận 1.Châu Á có những đới khí hậu nào? Tại sao châu Á có đủ các đới khí hậu? 2.Trình bày đặc điểm của sông ngòi châu Á?
Loading...
00:00:00