Đề cương ôn tập học kì I - Địa lí 8

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Địa lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàlệu,văăbitDlpháDậểmDẫễíCâÁụrộgẫớấộếd4k2ớéCgCừùééựếdBíCgCắuCđxạrÁ4í3CưếéựếéCơí3ấ:ìrùì2CớC&xẤĐÂấìP.b-ChâuÁlàchâulụcrộnglớnnhấtthếgiớivớidiệntích44,4triệukm2,kéodàitừvùngcựcBắcđếnxíchđạo,giáp3đạidươnglớn:BắcBăngDương,TháiBìnhDương&ẤnĐộDương,giáp2Châulục:Âu&Phi.-DotrảidàitừvùngcựcBắcđếnxíchđạonêncóđủcácđớikhíhâu:nhiệtđới,ônđới&hànđới.Mặtkhácởmộtsốđớilạichiathànhcáckiểukhíhậukhácnhaudolãnhthổrộnglớnnhư:kiểukhíhậugiómùa&khíhậulụcđịa.(3điểm)êmnóxéủéấôéấìP.ấộếCễíCéựếuCđxạẤ,PgóíéủéMBụíơìặấởí3âsí3dùíéựếuCđxạẤĐêấìP.b-Địahìnhphứctạp,nhiềuhệthốngnúi,sơnnguyêncaođồsộ,chiếm¾diệntíchtậptrungchủyếuởtrungtâmchạytheo2hướngchínhBắc-NamvàTây–Đông.-Nhiềuđồngbằnglớnxenkẻvớinhaulàmchođịahìnhbịchiacắtphứctạp.-Cácdãynúicao:Hymalaya,ThiênSơn,CônLuân…-CácĐồngBằnglớn:Tây2ibia,ẤnHằng,HoaBắc….ÂmốễaếãéủééổíCịxếíéựếuCđxạ(CđíC)ếgứềúéyx:í3íế.ặgứDđụaếí3-ồí3¾ĐêấìP.b-DolãnhthổcủaChâuÁkéodàitừvùngcựcBắcđếnxíchđạonênKhíhậuChâuÁthayđổitheocácđớitừBắcxuốngnamdođócácđớicảnhquancũngthayđổitừBắcxuốngNam.-KhíhậuChâuÁthayđổitheocáckiểutừvùngduyênhảivàonộiđịadokíchthướcrộnglớn,nhiềunúisơnnguyêncaongănchặnảnhhưởngcủabiểnvàosâutrongnộiđịanêncácđớicảnhquancủaChâuÁthayđổitừTâysangĐông.em-ôéấìP.MđíéừéựếuCđxạẤĐêấìP.b-ChâuÁchâulụcđôngdânnhấtthếgiời.Năm2002hơn3,7tỷdânchiếmhơn½dânsốthếgiới-Tỷlệgiatăngdânsốtựnhiênlà1,3%.-Dâncưtậptrungchủyếuởđồngbằng,venbiểnkhuvựcgiómùa.-Dâncưthuộcnhiềuchủngtộc:Môn-gô-lô-it,ơ-rô-pê-ô-it,ô-xtra-lô-it-ChâuÁlàcáinôicủanhiềutôngiáolớn:ẤnĐộgiáo,Phậtgiáo,ThiênChúagiáo,Hồigiáo.NmuủéíừùéuCđxạấBấ–gấừằéíCẻí3gCÁíCgHx3ễrSnồí3í3CìL(¾ĐểkNấìP.bNhờápdụngcácthànhtựukhoahọckỹthuật,nềnnôngnghiệpởnhiềunướcchâuÁđãđạtđượcthànhtựutolớn.Sảnlượnglúagạohơn93%vàsảnlượnglúamìchiếm39%tổngsảnlượngtoànthếgiới.TháiLan,ViệtNamxuấtkhẩugạonhấtnhìthếgiới.TrungQuốc,ẤnĐộlươngthựckhôngnhữngđủănmàcòndưthừađểxuấtkhẩu. VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí…mDđụnế.ạé)rộgẫớấộếd4éCì2ídừằéịxếígẫKí3íCừgC2Áã¾ĐểấìP.bTâyNamÁnằmởvịtríngãbacủabachâulụclớnÁ,Âu,Phi.NằmánngữconđườngbiểnngắnnhấttừbiểnĐenraĐịaTrungHải,từchâuÂusangchâuÁquakênhđào2uy-êvàbiểnĐỏ.qmnóxấôéấìP.gHíCìóíéựế2CxrHéDđụnế.ạẤĐÂấìP.bVnDoc-oTGồm3miền:phíaĐôngBắclànúicaovới2sơnnguyênThổNhĩKỳ&Iran,ởgiữalàĐồngbằngLưỡngHà,phíaTâyNamlàsơnnguyênArap.ảoiotàTPhầnlớnlàkhíhậunhiệtđớikhôhạndocónhiềunúicaobaobọc,chịuảnhhưởngcủagiómậudịchkhô-nóngquanhnămthổitừlụcđịara,venĐịaTrungHảicókhíhậuĐịaTrungHải.ũồí3í3ờìậKhôhạn,kémpháttriển,lớnnhấtlàsôngTi-grơvàƠ-phratlệ-ouàD-TPhầnlớnlàthảonguyên,nửahoangmạcvàhoangmạc.DÁìí3xụóíậDầumỏcótrữlượngrấtlớn,phânbốchủyếuởĐBLưỡngHà.àm-ìSx2ìLígHíCìóíéựế2CxrHénế.ạẤĐÂấìP.bV,voc-oTNamÁgồmbamiềnđịahìnhchính.PhíaBắchệthốngnúiHymalayahùngvĩ.PhíaNamlàsơnnguyênĐê-can,hairìanângcaovớihaidãyGátĐôngvàGátTây.GiữachânnúiHymalayavàsơnnguyênĐê-canlàđồngbằngẤn-Hằngrộng,bằngphẳng.ảoiotàTNhiệtđớigiómùa.GiómùaTâyNamnóngẩmmangnhiềumưa.Nhịpđiệugiómùaảnhhưởngrấtlớnđếnnhịpđiệusảnxuát,sinhhoạtcủanhândânkhuvực.ăb-p-ph,TNhiềuhệthốngsônglớn:sôngẤn,sôngHằng,sôngBramaputVùnghạlưusôngHằngthườngcólũlụtlớnvàomùamưa.lệ-ouàD-áậ-o,ể-TRừngnhiệtđớiẩm,xa-van,hoangmạc,núicao.0mnóxấôéấìP.2ìíCg2ựếéủéíừùé72CxrHénế.ạậĐểkNấìP.bCácnướctrongkhuvựccónềnkinhtếđangpháttriển,hoạtđộngsảnxuấtnôngnghiệpvẫnlàchủyếu.ẤnĐộlànướccónềnkinhtếpháttriểnnhấtNamÁ,đãxâydựngđượcmộtnềncôngnghiệphiệnđại,cónhiềungànhđạttrìnhđộcao,xếpthứ10trênthếgiớivềgiátrịsảnlượngcôngnghiệp.Sảnxuấtnôngnghiệpđạtnhiềuthànhtựunhờcuộc“cáchmạngxanh,cáchmạngtrắng”VVnDoỷul½nlậCâu1:DựavàosốliệudânsốcủaChâuÁtừnăm1800–2002emhãynhậnxétsựgiatăngdânsốcủaChâuÁ.SosánhsựgiatăngdânsốcủaChâuÁtừgiaiđoạn1800-1900vagiaiđoan1900-2002cósựkhácnhaunhưthếnào?(3điểm)Năm18001900195019902002Sốdân600880140231103766 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí(Triệungười)Câu2:Dựavàobảngsốliệudiệntích&dânsốmộtsốkhuvựccủaChâuÁ,TínhmậtđộdânsốcáckhuvựccủaChâuÁrồiđiềnvàobảng.NhânxétmậtđộdânsốcáckhuvựccủaChâuÁ.GiảithíchtạisaomậtđộdânsốcácKhuvựccủaChâuÁlạiphânbốnhưvậy?(3điểm)ĐôngÁNamÁTrungÁTâyNamÁĐôngNamÁDiệntích(nghìnkm2)117624489400270164495Dânsố(triệungười)1503135656286519Mậtđộdânsố(người/km2)…………………..…………………..………….Câu3:DựavàolượcđồcácđớicảnhquantựnhiêncủaChâuÁhãykểtêncácđớicảnhquancủaChâuÁtheothứtựtừTâysangĐôngtheovĩtuyến400Bắc.GiảithíchtạisaocảnhquanChâuÁlạiphânbốnhưvây?(2điểm) VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCâu4:DựavàolượcđồcácđớikhíhậuChâuÁ.HãyđọctêncácđớikhíhậutừvùngcựcBắcđếnxíchđạodọctheokinhtuyến800Đông.GiảithíchtạisaokhíhậuChâuÁlạichiathànhnhiềuđớinhưvậy?(2điểm) 5/Dựavàobiểuđồnhiệtđộvàlượngmưacủa2thànhphốAvàB.Emhãychobiếtcácbiểuđồsauthuộckiểukhíhậunào?Nêuđặcđiểmnhiệtđộvàlượngmưacủamỗibiểuđồ.(3điểm) VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí
00:00:00