Đề cương ôn tập học kì I - Địa lí 12

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Địa lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐềcươngôntậphọckì1mônĐ-ịal1ýĐềcươngôtậphọkì1gm-ìịamlýị2VD1oịTảĐn2VDoTảĐiàệu,ảvăàbáểĐiàệẫễíàệCệựàBoắàệB:V30ắ’ạuĐiàệnảVxãĐhLBểũbúbyảồỉBoHàbGBồ.8à4ĐCựcBắc:23023’BtạixãLũngCú,huyệnĐồngVăn,tỉnhHàGiang.ĐCựcnam:8034’BtạixãĐấtMũi,huyệnNgọcHiển,tỉnhCàMau.ĐCựcTây:102009’ĐtạixãSínThầu,huyệnMườngNhé,tỉnhĐiệnBiên.ĐCựcĐông:109024’ĐtạixãVạnThạnh,huyệnVạnNinh,tỉnhKhánhHòa.ĐhLBểũbúbyảồỉBoHàv.ấà4ĐVĩđộ:kéodàiđến6050’BĐKinhđộ:1010Đ–117020’ĐtạibiểnĐông.ĐM.LBnảVệNàồ.8à’â.ồ9ubyảxSầắC’ờảB.éêệ.ăê’â.v.ấàĐiàệ’KB0iàệoảt0ă.òTà0ẫễíàệãĐĐũ.vúê0ĩàồđà0B0ộà2VBoểàệ30ắ’ạuVd.ệ.ếB065ãĐềciơngôtậphọàậệTkVautậ1ậ,lýị2VD1oịTả-M–àệbGB4ĐDiệntíchđấtliềnvàcáchảiđảo331212km2.ĐĐườngbiêngiớidài4600kmtiếpgiáp:ĐBắc:TrungQuốcdài1400kmĐTây:Làodài2100kmĐTâyNam:Campuchiadài1100kmĐĐườngbờbiểnconghìnhchữSdài3260kmchạytừMóngCáiíQuảngNinh)đếnHàTiêníKiênGiang)vàcó28tỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungƯơnggiápbiển.ĐNướctacó4000đảolớnnhỏphầnlớnlàđảovenbờvà2quầnđảoxabờ:TrườngSaíKhánhHoà),HoàngSaíĐàNẵng).-M–àệv.ấà4tiếpgiápvớivùngbiểncácnướcTrungQuốc,Campuchia,Philippin,Malaixia,Brunây,Inđônêxia,Singapo,TháiLanvàcódiệntíchkhoảng1triệukm2ởbiểnĐôngbaogồm:ĐNộithủyĐLãnhhảiĐVùngtiếpgiáplãnhhảiĐVùngđặcquyềnvềkinhtếĐThềmlụcđịa-M–àệBoế.làkhoảngkhônggianbaotrùmlêntrênlãnhthổnướcta:ĐTrênđấtliềnxácđịnhbằngcácđườngbiêngiới.ĐTrênbiểnlàranhgiớibênngoàicáclãnhhảivàkhônggiancácđảo.Đềcvơngôtậphọătbậáịkì1gm-ìịam2VD1oịTể7M8Bạà0.Hà4ĐNằmhoàntoàntrongvànhđainhiệtđớivàchịuảnhhưởngcủakhuvựcgiómùachâuÁlàmchothiênnhiênnướctaVảàệBớà0u0GBà0.LBbâ.rVệ.QV–ả’Ku0yắáà00ễDàệố:ắốNuu,ảv.ấà.ĐNằmởnơigặpgỡcủanhiềuluồngdilưuvàdicưđộngthựcvậttạonênBK.àệắữHàố.à0’ĩB’iu–àệê0ểàệê0dãĐNằmởvịtrítiếpgiápgiữalụcđịa-đạidương,liềnkếvớivànhđaisinhkhoángTháiBìnhDươngvàĐịaTrungHảinênuQà0.8ắBK.àệắữHà30ểăàệốáàã Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐVịtrívàhìnhthểnướctatạonênốạê0:à0ểăbảừũàệu,ảBạà0.Hà:Bắc–Nam,miềnnúi-đồngbằng...Đn2VBoểàệ’–àệuQà0.8ắB0.HàBả.:bão,lũlụt,hạnhán...7M83.à0BéC’óà0Qảíđ0ú.’K)ắƯuê0ỏàệ4ĐcQà0.8ắB0ắĩàồe.bấê0ăBBo.ấàuá’8ệ.ảểB0iàệ0Kàệ0á.C0Kàệ30iàệCbễếàệvúvớicácnướctrênthếgiới.Tạođiềukiệnthựchiệnchínhsáchmởcửa,hộinhậpvớicácnướctrênthếgiới.ĐVềvănhóa-xãhội:nằmởnơigiaothoacácnềnvănhóanêncónhiềunéttươngđồngvềlịchsử,vănhóa.ĐâycũnglàthuậnlợichoàễâuBảu0ắàệốƯàệ0ểKvTà0C0eêBău0qắàệ0y’Ku–àệê0ăBBo.ấà’â.uăuàễâuồăàệệ.8àệ’KuăuàễâuBoểàệ30ắ’ạuĐiàệnảVxãĐVềchínhtrịquốcphòng4’yBoớ)ắ:àốạbẵuv.LB)ắảàBoùàệu,ả’–àệĐiàệnảVxCVúB30ắ’ạu3.à0Béàóàệbúàệ’Kà0ũữuáV’â.à0qàệv.éàbúàệu0ớà0BoyãBiểnĐôngcóýnghĩachiếnlượctrongcôngcuộcpháttriểnvàbảovệđấtnước.Đềcẫơngôtậphọ-ễl-VíTlậctblýị-ìịậôtậ2VD1oịTả-Đyả0Tà0bP.àd.u0.éVê0ựàồâàừ.LàBớu0à0ễàệu0,ữéắồKbP.àd.B0GêĐĐồinúichiếm3/4diệntíchcảnước,đồngbằngchiếm1/4diệntíchcảnước.ĐĐồinúithấpvàđồngbằngchiếm85%diệntích,núicaochiếmkhoảng1%diệntíchcảnước.-cGắBodubyả0Tà0àễâuBả30ăbảừũàệ:ĐĐịahìnhđượctrẻhóavàcótínhphânbậtrõrệt.ĐĐịahìnhthấpdầntừTâyBắcxuốngĐôngNam.ĐĐịahìnhgồm2hướngchính:ĐHướngTâyBắc-ĐôngNam:dãynúivùngTâyBắc,BắcTrườngSơn.ĐHướngvòngcung:cácdãynúivùngĐôngBắc,NamTrườngSơn.-Đyả0Tà0u,ả’–àệà0.LBbâ.rVệ.QV–ả:lớpvỏphonghoádày,quátrìnhxâmthựcvàbồitụdiễnramạnhmẽ.-Đyả0Tà0u0yắBăubúàệVũà0VIu,ảuểààệễế.ãĐềcCơngôtậphọ-ễl-VíTlýịựậckBl-ắVt:Vkh-ìịậôtập3tpôtậtbcọ0tkh-ắV1gctb’cả-Địahìnhđồinúichialàm4vùng:ĐĐiàệòNu4ĐNằmởtảngạnsôngHồngvới4cánhcunglớn:SôngGâm,NgânSơn,BắcSơn,ĐôngTriềuchụmđầuởTamĐảo,mởvềphíabắcvàphíađông.ĐĐịahình:núithấpchủyếu,theohướngvòngcung,cùngvớisôngCầu,sôngThương,sôngLụcNam.ĐThấpdầntừTâyBắcxuốngĐôngNamínúicaotrên2000mởThươngnguồnsôngChảy,cáckhốinúiđávôicaođồsộởHàGiang,CaoBằng.trungtâmlàđồinúithấp,caotrungbình500-600m.Đt:ữòNu4ĐGiữasôngHồngvàsôngCả,địahìnhcaonhấtnướcta,hướngnúichínhlàTâyBắc-ĐôngNam.ĐPhíaĐônglànúicaođồsộHoàngLiênSơn,phíaTâylànúitrungbìnhdọcbiêngiớiViệt-Lào,ởgiữalàcácdãynúixencácsơnnguyên,caonguyênđávôivàcácthunglũngsông.ĐtoễếàệởíàòNu4ĐGiớihạn:NamsôngCảtớidãyBạchMã.ĐHuớngnúilàhướngTâyBắc-ĐôngNam,gồmcácdãynúisole,songsong. Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐĐịahình:thấp,hẹpngang,nângcaoởhaiđầu:Caoở2đầuíphíaBắclàvùngnúiTâyNghệAnvàphíaNamlàvùngnúiTâyThừaThiên-Huế),ởgiữathấptrũngívùngđávôiQuảngBìnhvàđồinúithấpQuảngTrị).MạchcuốicùnglàdãyBạchMã,ranhgiớivớivùngnúiTrườngSơnNam.ĐtoễếàệởíànảV4ĐGiớihạn:tiếpgiápdãynúiBạchMãtớibánbìnhnguyênởĐôngNamBộ.ĐĐịahình:Gồmcáckhốinúi,caonguyênbadan.ĐNhữngđỉnhcaotrên2000mnghiêngdầnvềphíaĐông,tạonênthếchênhvênhbêndảiđồngbằnghẹpvenbiển.ĐPhíaTâylàcáccaonguyêntươngđốibằngphẳng,xenlẫncácbánbìnhnguyênĐtạonênsựbấtđốixứnggiữa2sườnĐông-TâycủađịahìnhTrườngSơnNam-Địahìnhbánbìnhnguyênvàđồitrungdunằmchuyểntiếpgiữamiềnnúivàđồngbằng:ĐBánbìnhnguyênởĐôngNamBộvớibậcthềmphùsacổcaokhoảng100m,bềmặtphủbadancaokhoảng200m.ĐDảiđồitrungduởrìaphíaBắcvàphíaTâyđồngbằngsôngHồngvàthuhẹplạiởrìađồngbằngvenbiểnmiềnTrung.Đềcạơngôtậphọ-ễl-VíTựậckBl-ắtbpxtbả-Đồngbằngchiếm¼diệntíchlãnhthổgồm2loại:đồngbằngchâuthổsôngvàđồngbằngvenbiển:ĐĐPàệv2àệu0:ắB0ộốiàệb8ắđượcthànhtạovàpháttriểndophùSasôngbồitụdầntrênvịnhbiểnnông,thềmlụcđịamởrộng.ĐPàệv2àệốiàệhPàệĐPàệv2àệốiàệcủắaểàệ-BồitụphùsacủahệthốngsôngHồngvàsôngTháiBình-BồitụphùsacủahệthốngsôngTiềnvàsôngHậu-Diệntích:15nghìnkm2-Diệntích:40nghìnkm2-Địahình:caoởrìapháiTâyvàTâyBắc,thấpdầnrabiển.Bềmặtbịchiacắtthànhnhiềuô-Địahình:thấpvàbằngphẳnghơn-Cóđêngănlũnênchỉcóvùngngoàiđêđượcbồiphùsacònvùngtrongđêgồmcáckhuruộngcaobạcmàuvàcácọtrũngngậpnước-Khôngcóđêngănlũnhưngmạnglướisôngngòichằngchịt.Mùalũnướcngậptrêndiệnrộng.Mùakhô2/3diệntíchbịnhiễmmặn,phèn.Vùngtrũnglớn:ĐồngTháp10,TứgiácLongXuyên...ĐĐPàệv2àệ’ặàv.ấà4ĐDiệntích:15.000km2.ĐBiểnđóngvaitròchủyếutrongsựhìnhthànhnênđấtnghèo,nhiềucát,ítphùsasông.ĐĐịahình:HẹpngangvàbịchiacắtthànhtừngônhỏĐPhầngiápbiểncócồncátvàđầmphá,tiếptheolàđấtthấptrũng,trongcùngđãbồitụthànhđồngbằng.Đềcãơngôtậphọl3l1ậLTệtậkhậệtlậLkũ1BtậV0tlýịựậckBl-ắVt:V-úVkyVàậ311gVítựVtậ1LồỉuậHVả7t0éVũà04Đk0ểăàệốáà:đadạngíồng,chì,thiếc,sắt,crôm,bôxít,apatit,thanđá...).Đlànguyênnhiênliệuchonhiềungànhcôngnghiệppháttriển. Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐụờàệ’KbGBBoPàệ:tạocơsởđểpháttriểnnềnlâm–nôngnghiệpnhiệtđới,giàucóvềđộng-thựcvật,trongđónhiềuloàiquýhiếm.ĐnệắPàB0ắổàóàệ:Sôngngắnvàdốcnêncótiềmnăngthuỷđiệnlớn.Đt.8Vàóàệừắồyu0nhấtlàdulịchsinhthái.7hũàu0é4ĐĐịahìnhchiacắtmạnh,nhiềuhẻmvực,sôngsuối,sườndốcgâyBoDàệũ.u0ểệ.ảểB0iàệC30ả.B0ăuBK.àệắữHà’Kệ.ảểồễắ3.à0Béệ.qảuău’–àệãĐNhiềuB0.HàBả.:lũnguồn,lũquét,xóimòn,mưađá,réthại,sươngmuối...ĐềcGơngôtậphọl3l1ậLTệtậkhậệtlậLkũ1BtậV0tlýịựậckBl-ắtbpxtb-úVkyVàậ311gVítựVtậ1LồỉuậHVả7t0éVũà04ĐcíốDbấê0ăBBo.ấàà8ààiàệàệ0.Lêà0.LBbâ.,đadạngcácloạinôngsảnínôngsảnchínhlàgạo).ĐcắàệuGêuăuàệắPàồe.B0.Hàà0.Hà30ăunhư:thuỷsản,khoángsản,lâmsản.ĐaKàí.uQb.8ắ3.LàBĩêBoắàệuăuB0Kà0ê0ƯC30ắuiàệàệ0.Lê’KuăuBoắàệB:VB0ễíàệVũ.ãĐp0ăBBo.ấàệ.ảểB0iàệ’ĩàBá.bễếàệvúCbễếàệốiàệã7hũàu0é4B0.HàBả.nhưbão,lũlụt,hạnhán…thườngxảyra,gâythiệthạilớnvềngườivàtàisản.ĐĐBSHvùngtrongđêphùsakhôngđượcbồiđắpdẫnđếnđấtbạcmàuvàtạothànhcácôtrùngngậpnước.ĐĐBSCLdođịahìnhthấpnênthườngngậplụt,chịutácđộngmạnhmẽcủasóngbiểnvàthuỷtriều,dẫntớidiệntíchđấtngậpmặn,nhiễmphènlớn.ĐĐồngbằngvenbiểnmiềnTrungthìquánhỏhẹp,bịchiacắt,nghèodinhdưỡng.Đềc.ơngôtậphọựậ3V8c31kũpVít4ấtbảĐBiểnĐônglàVúB’–àệv.ấàoúàệ,códiệntích3,477triệukm2.ĐLàv.ấàBễíàệbƯ.3ớàđượcbaobọcbởicácvòngcungđảo.ĐBiểnĐôngVảàệBớà0u0GBà0.LBbâ.rVệ.QV–ảvàtínhchấtkhépkínthểhiệnquacácyếutốhảivănínhiệtđộ,độmuối,song,thuỷtriều,...)ĐCácđặcđiểmtrênảnhhưởngmạnhmẽđếnthiênnhiênđấtliềnvàlàmchothiênnhiênnướctacósựthốngnhấtgiữaphầnđấtliềnvàvùngbiểnĐềcưMơngôtậphọtậNtbâtậậ9StblýịpVít4ấtb-Lt1ậV0ttậV0t2VD1oịTả7k0ớ0ĩắ4nhờcóbiểnĐôngnênkhíhậunướctamangtínhhảidươngđiềuhoàhơn.ĐLượngmưavàđộẩmlớnĐGiảmtínhchấtkhắcnghiệtlạnhkhôvàomùađôngvànóngbứcvàomùahè.7Đyả0Tà0’Kuău0Lố.à0B0ă.’–àệ’ặàv.ấà4ĐĐịahìnhvenbiểnnướctađadạng:vịnhcửasông,bờbiểnmàimòn,tamgiácchâuvớibãitriềurộnglớn,nhữngrạnsanhô...ĐCáchệsinhtháivùngvenbiểnrấtđadạngvàgiàucó:hệsinhtháirừngngậpmặn,hệsinhtháiđấtphèn,hệsinhtháirừngtrênđảo.7tK.àệắữHàB0.Hàà0.Hà’–àệv.ấà4ĐTàinguyênkhoángsản:dầumỏ,khíđốtvớitrữlượnglớníNamCônSơnvàCửuLong,ThổChu–MãLai).Ngoàiracòncócát,quặngtitan,..,trữlượngmuốibiểnlớntậptrungởNamTrungBộ. Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐTàinguyênhảisản:cácloạithuỷhảisảnnướcmặn,nướclợvôcùngđadạngí2000loàicá,hơn100loàitôm…),cácrạnsanhôởquầnđảoHoàngSa,TrườngSa.7t0.HàBả.4ĐBão:9–10cơn/năm,3–4cơnđổbộtrựctiếpvàonướcta.ĐSạtlởbờbiển:tậptrungởdảibờbiểnTrungBộĐHiệntượngcátbay,cátchảyởvenbiểnmiềnTrung.ĐềcưươầậmậờctậVD1-yVéTbmTêịSt9yl1ị-9KlpVícậVDttậ91ậLthòả7tớà0u0GBà0.LBbâ.4ĐNằmtrongvùngnộichítuyếnnêntổngbứcxạlớn,mọinơitrongnămđềucó2lầnmặttrờiquathiênđỉnh,cáncânbứcxạdươngquanhnăm.ĐNhiệtđộtrungbìnhnămtrên200C.ĐTổngsốgiờnắngtừ1400–3000giờ/năm.-aễeàệVễảCbúrVồâà4ĐCáckhốikhídichuyểnquabiểnlàmcholượngmưatrungbìnhnămcao:1500–2000mm.ĐĐộẩmkhôngkhícaotrên80%.Cânbằngẩmluôndương.-g.QV–ả:nằmtrongvùngnộichítuyến,nêncóTínphonghoạtđộng.NhưngkhíhậuVNbịảnhhưởngcủacáckhốikhíhoạtđộngtheomùa.GiómùađãlấnáthoạtđộngcủaTínPhong.Đẵub.ấVg.QV–ảV–ảbiàệg.QV–ảV–ả0ũt0ế.ệ.ảàTháng11đếntháng4Tháng5đếntháng10nệắPàệƯuCaoáplạnhXibiaCaoápNamẦnĐộDương.hễâàệệ.QĐôngBắcTâyNamtớà0u0GBĐTạonênmộtmùađônglạnhởmiềnBắc,nửađầumùađônglạnhkhô,nửasaumùađônglạnhẩm.ĐKhidichuyểnxuốngphíaNam,giómùaĐôngBắcsuyyếudần,bớtlạnhvàhầunhưbịchặnlạiởdãyBạchMãĐRiêngtừĐàNẵngtrởvào,giótínphongBBCthổitheohướngĐBgâymưavùngvenbiểnmiềnTrung,cònNamBộvàTâyNguyênlàmùakhô.ĐĐầumùahạ:khốikhítừBắcẤnĐộDươngthổivàogâymưalớnchoNamBộvàTâyNguyên,riêngvenbiểnTrungBộvàphầnnamcủaTâyBắccóhoạtđộngcủagióLàokhô,nóngdokhốikhínàybịbiếntínhĐGiữavàcuốimùahạ:giómùaTâyNamhoạtđộngmạnh.Khivượtquaxíchđạo,khốikhínàynóngẩmhơn,gâymưalớnvàkéodàichoNamBộvàTâyNguyên.ĐHoạtđộngcủagióTâyNamcùngvớidảihộitụnhiệtđớilànguyênnhângâymưavàomùahạchocả2miềnNamBắc.kéBồắĩàTrongchếđộkhíhậu:ĐMiềnBắccó2mùa:Đônglạnh,ítmưa-Hạnóngẩm,mưanhiềuĐMiềnNamcó2mưa:Mưa-KhôĐTâyNguyênvàTrungTrungBộ:cósựđốilậpvềmùamưavàmùakhôĐềcưiơngôtậphọpVícậVDtlýị1ậV0ttậV0ttậVD1-yVéTbVĩTêị8cịl3l1ậhtậàậđt-ìịậôtậộdấtbtbếVộ-61khdVtậkờ1ả Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí7Đyả0Tà04ĐXâmthựcmạnhởvùngđồinúiĐBềmặtđịahìnhbịcắtxẻ,xóimònnhiềunơiđấttrơsỏiđá.ĐĐịahìnhởvùngnúiđávôicónhiềuhangđộng,thungkhô,suốicạn.ĐCácvùngthềmphùsacổbịbàomòntạothànhđấtxámbạcmàu.ĐBồitụnhanhởđồngbằnghạlưusông:ĐĐBSHvàĐBSCLhằngnămlấnrabiểnvàichụcđếnhàngtrămmétĐQuátrìnhxâmthực-bồitụlàquátrìnhchínhtrongsựhìnhthànhvàbiếnđổiđịahìnhVNhiệntại.7ởiàệàệỏ.4ĐMạnglướisôngngòidàyđặc:sôngcóchiềudàihơn10km,nướctacó2.360consông.Trungbìnhcứ20kmđườngbờbiểngặpmộtcửasông.ĐSôngngòinhiềunướcgiàuphùsa:ĐTổnglượngnướclà839tỷm3/năm.ĐTổnglượngphùsahàngnămkhoảng200triệutấn.ĐChếđộnướctheomùa:Nhịpđiệudòngchảycủasôngngòitheosátnhịpđiệumưa.ĐMùalũtươngứngvớimùamưa.ĐMùacạntươngứngmùakhô.7ĐGB:Quátrìnhferalitlàquátrìnhhìnhthànhđấtđặctrưngchovùngnhiệtđớiẩm.Quátrìnhphonghoádiễnramạnh,tạonênlớpđấtdày.Đấtferalitlàloạiđấtchínhởvùngđồinúinướcta.7ở.à0’ĩB4ĐHệsinhtháirừngnguyênsinhđặctrưngchokhíhậunhiệtđớinóngẩmlàrừngrậmlárộngthườngxanh.íTuynhiên,hiệnnayrừngnguyênsinhcònlạirấtítchủyếulàrừngthứsinh).ĐThànhphầnđộngthựcvậtnhiệtđớichiếmưuthế.Đềcưvơngôtậphọâtậậ9Stblýị1ậV0ttậV0ttậVD1-yVéTbVĩTêị-Ltậòệ1-Htbdâtỉc61kh-5Vdútbả7niàệàệ0.Lê:ĐNềnnhiệtẩmcao,khíhậuphânmùatạođiềukiệnchotapháttriểnnềnNNlúanước,tăngvụ,đadạnghoàcâytrồng,pháttriểnmôhìnhnônglâmkếthợp...ĐTínhthấtthườngcủacácyếutốthờitiếtvàkhíhậu,thiêntaigâykhókhănchonôngnghiệp.-cău0ểũBbúàệốáàíắGB30ău’Kbế.ốƯàệ:ĐPháttriểnkinhtếnhưlâmnghiệp,thuỷsản,dulịch,xâydựng...ĐKhókhăn:ĐCáchoạtđộnggiaothôngvậntải,dulịch,côngnghiệpkhaithác…chịuảnhhưởngtrựctiếpcủasựphânmùakhíhậu,chếđộnướcsôngngòi.ĐCácthiêntainhư:mưabão,lũlụthạnhánvàcáchiệntượngthờitiếtbấtthườngnhưgiông,lốc,mưađá,sươngmuối,réthại,khônóng…gâytổnthấtlớnvềngườivàtàisản.ĐMôitrườngthiênnhiêndễbịsuythoái.ĐềcưẫơngôtậphọdBàậềtậò31ậ–ò7ớlồoịTlýị1ậV0ttậV0tt9yl1ịảĐẵub.ấVp0ựàồđà0B0ộê0ớảòNup0ựàồđà0B0ộê0ớảnảVg.â.0ũàTừdãyBạchMãtrởraTừdãyBạchMãtrởvàok0ớ0ĩắNhiệtđớiẩmgiómùaĐNhiệtđộtrungbìnhnămtrên200C.ĐMùađônglạnh,có2-3thángnhiệtCậnxíchđạogiómùaĐNhiệtđộtrungbìnhnămtrên250C,khôngthángnàodưới200C. Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíđộdưới180C.ĐBiênđộnhiệtnhỏcáà0)ắảàB0.Hàà0.HàRừngnhiệtđớigiómùaRừngcậnxíchđạogiómùat0Kà0ê0ựàbúàệB0ạu’ĩBNhiệtđớichiếmưuthếngoàiracòncócácloàiánhiệtđới.Vùngxíchđạovànhiệtđớichiếmưuthế.ĐềcưCơngôtậphọpVícậVDtdBàậềtậò31ậ–ò4ấtbồnềọlýị1ậV0ttậV0tt9yl1ịả-M–àệv.ấà’KB08Vồ9ubyả4ĐDiệntíchgấp3lầndiệntíchđấtliền.ĐThiênnhiênvùngbiểnđadạngvàgiàucó,tiêubiểuchothiênnhiênvùngbiểnnhiệtđớigiómùa-M–àệbPàệv2àệ’ặàv.ấà:thiênnhiênthayđổitheotừngnơi.ĐĐồngbằngBắcBộvàNamBộmởrộngvớicácbãitriềuthấpphẳng,thiênnhiêntrùphú.ĐDảiđồngbằngvenbiểnTrungBộhẹpngang,bịchiacắt,bờbiểnkhúckhuỷu,cáccồncát,đầmpháphổbiếnthiênnhiênkhắcnghiệt,đấtđaikémmàumỡ,nhưnggiàutiềmnăngdulịchvàkinhtếbiển.-M–àệbP.àd.:thiênnhiênrấtphứctạpídotácđộngcủagiómùavàhướngcủacácdãynúi).ĐĐôngBắcmangtínhchấtcậnnhiệtđớigiómùa-TâyBắcmangtínhchấtnhiệtđớiẩmgiómùa.ĐSựkhácbiệtrõrệtvềkhíhậucủaĐôngTrườngSơnvàTâyNguyên.ĐềcưạơngôtậphọpVícậVDtdBàậềtậò31ậ–ò-Hlịòlýị1ậV0ttậV0tt9yl1ịảĐẵub.ấVĐả.à0.LBbâ.ệ.QV–ảĐả.uĩàà0.LBbâ.ệ.QV–ảBoHààd.Đả.iàbâ.ệ.QV–ảBoHààd.ĐúuảểnảV900-1000mdưới600-700m900-1000đến2600m600-700mđến2600mTrên2600chỉcóởHoàngLiênSơnòNuk0ớ0ĩắNhiệtđới,mùahạnóng,độẩmthayđổituỳnớiMátmẻ,mưanhiềuhơn,độẩmtăng,khôngcóthángnàonhiệtđộtrên250CÔnđới,quanhnămnhiệtđộdưới150C,mùađôngdưới50CĐGBĐPhùsachiếm24%.ĐFeralitchiếm60%.ĐĐấtferalitcómùntừ600-700mđến1600-1700mĐĐấtmùntrên1700mĐĐấtmùnthôở.à0’ĩBĐHệsinhtháirừngnhiệtđớiẩmlárộngthườngxanh.GiớiđộngthựcvậtđadạngĐCáchệsinhtháirừngnhiệtđớigiómùanhưrừngthườngxanh,rừngnửarụnglá...Ngoàira,còncócáchệsinhtháinhưrừngngậpmặn,xavan...ĐTừ600-700mđến1600-1700m:Cáchệsinhtháirừngcậnnhiệtđớilárộngvàlákim.XuấthiệncácloạiđộngvậtphươngBắcvàcácloàithúlôngdày.ĐTrên1700m:rừngpháttriểnkémchúyếulàrêu,địaý,...Cócácloàichimditrú,cácĐThựcvậtônđớinhưđỗquyên,lãnhsam,thiếtsam. Đềcươngôntậphọckì1môn-Địalý12 VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíloàicâyônđớiĐềcưãơngôtậphọ-ễl-VíTl3lTVũt-ìịaă1BtậV0tlýịt9yl1ịảĐẵub.ấVm.8àòNu’KĐiàệòNuòNuòúm.8àt:ữòNu’KòNutoắàệòúm.8ànảVtoắàệòú’KnảVòúp0ũV’.Coảà0ệ.â.TảngạnsôngHồng,gồmvùngnúiĐôngBắcvàđồngbằngBắcBộHữungạnsôngHồngđếndãyBạchMã.TừdãyBạchMãtrởvàoNamĐyả0Tà0-Đồinúithấp,hướngvòngcung,thunglungsôngvớiđồngbằngmởrộng.-Địahìnhbởbiểnđadạng,nơithấpphẳng,nơinhiềuvịnhđảo,...Vùngbiểncóđáynôngcónhữngvịnhnướcsâu-Địahìnhcaocácdãynúixenkẽcácthunglũngsông,hướngTâyBắc–ĐôngNam.-Đồngbằngthunhỏ,chuyểntiếptừđồngbằngchâuthổsangđồngbằngvenbiển.-Nhiềucồncát,bãibiển,đầmphá.-Địahìnhphứctạp,gồmcáckhốinỉcổ,sơnnguyênbốcmòn,caonguyênbadan,đồngbằngchâuthổsông,đồngbằngvenbiển.-Bờbiểnkhúckhuỷu,nhiềuvịnhnướcsâuđượcchechắnbởicácđảovenbờ.KhíhậuKhíhậu:chịuảnhhưởngcủagiómùaĐôngBắcmùahạnóng,mưanhiều,mùađônglạnh,ítmưa.Khíhậu,thờitiếtcónhiềubiếnđộng.Khíhậu:giómùaĐôngBắcsuyyếuvàbiếntính.Khíhậu:cậnxíchđạogiómùa,nềnnhiệtcao,biênđộnhiệtnhỏ,cósựphânchia2mùamưa-khôrõrệt.TàinguyênthiênnhiênKhoángsản:giàukhoángsản:than,sắt,thiếc,vonfram,vậtliệuxâydựng,chì-bạc-kẽm,bểdầukhísôngHồng…Khoángsản:cóthiếc,sắt,apatit,crôm,titan,vậtliệuxâydựng….Khoángsản:dầukhícótrữlượnglớnởthềmlụcđịa.TâyNguyêngiàubô-xít.
00:00:00