bool(false)

Đề thi học ki I - Trường THPT Nguyễn Du - Môn sinh học 10

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN SINH HỌC KHỐI 10 Năm học: 2016 – 2017 (Thời gian làm bài: 45 phút) CÂU 1: (2,0 điểm) a) Trình bày cấu tạo - chức năng của ARN thông tin và ARN vận chuyển b) Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. CÂU 2: (2,5 điểm) Trình bày chức năng của thành phần sau đây ở tế bào nhân thực: i Màng sinh chất i Bộ máy Gôngi i Lizôxôm CÂU 3: (3,0 điểm) a) Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động. b) Trình bày phương thức nhập bào. CÂU 4: (1,0 điểm) Khi chúng ta chẻ dọc thân rau muống thành những sợi nhỏ hơn rồi đem ngâm trong nước lọc thì sau một thời gian cọng rau muống bị cong lại. Bằng kiến thức thực tế và kiến thức đã học, em hãy giải thích hiện tượng trên. CÂU 5: (1,5 điểm) Một gen có chiều dài 2550 Å. Trong đó số nucleotit loại G chiếm 20% tổng số nucleotit. a) Tính tổng số nucleotit của gen b) Tính số lượng từng loại nucleotit của gen. c) Gen trên có bao nhiêu liên kết hiđro?
00:00:00