bool(false)

Đề thi học kì I - Năm học 2018 - 2019 - Môn sinh học 8 - Đề 2

Nội dung

ĐỀ THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 8 – ĐỀ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau. Câu 1. Huyết tương khi mất chất sinh tơ máu sẽ tạo thành: A. Tơ máu. B. Bạch huyết. B. Huyết thanh. D. Khối máu đông. Câu 2. Bố có nhóm máu A, có 2 người con, 1 người có nhóm máu A, một người có nhóm máu O. Người con nào có huyết tương làm ngưng kết hồng cầu của bố: A. Người con có nhóm máu A. B. Người con có nhóm máu O C. Cả hai người con. D. Không có người con nào. Câu 3. Trong tuyến nước bọt có loại enzim nào? A. Pepsin. B. Tripsin. C. Amilaza. D. Lipaza. Câu 4. Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là: A. Khoang mũi. B. Thanh quản. C. Khí quản và phế quản. D. Phổi. II. TỰ LUẬN: Câu 1. (1đ) Phản xạ là gì? Lấy 2 ví dụ về phản xạ. Câu2. (2đ) Đặc điểm cấu tạo Ruột non giúp nó đảm nhận tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng? Gan có vai trò gì Câu3. (2đ) Những đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng tham gia bảo vệ phổi tránh tác nhân có hại? Câu4 (3đ). Xương có những tính chất cơ bản nào? các yếu tố giúp xương có tính chất đó? Biện pháp chống cong vẹo cột sống ở tuổi học đường?
00:00:00