Bài kiểm tra kết thúc học kì 1

Bạn phải đăng nhập thì mới có thể làm bài thi này !
Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Giáo dục công dân. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!
00:00:00