Câu 47

Độ khó: 1

Không yêu cầu giải thích.

Link điền đáp án: https://forms.gle/ESu7PJjGzxVLASEh9

Chủ đề: Quan sát.

loading...

Vòng thi này đã kết thúc, Hoc24 không nhận bài làm nữa!