Cuộc thi Tin Học lần 2 do Nguyễn Lê Phước Thịnh tổ chức

Thời gian dự kiến bắt đầu: 7/8/2020

*Cuộc thi diễn ra với 2 vòng gồm: 

-Vòng 1: Chọn ra tối đa là 8 bạn có điểm số cao nhất(Điều kiện: Các bạn này phải có số điểm lớn hơn 0, nếu có nhiều hơn 8 bạn có điểm số lớn hơn 0, sẽ chọn ra 8 bạn cao nhất) được đi tiếp vào vòng 2.

-Vòng 2: Chọn ra 3 bạn có điểm số cao nhất để trao giải. Giải thưởng 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba

Nếu trùng điểm thì sắp xếp thứ tự theo thời gian nộp bài

*Về đề thi: 

-Dành cho các bạn có hiểu biết về Ngôn ngữ lập trình Pascal từ lớp 8 trở lên(Các bạn 6,7 vẫn có thể tham gia nếu có hiểu biết về Pascal)

-Đề thi sẽ có 60% cơ bản; 40% nâng cao

-Mỗi vòng thi sẽ có 5 bài, với tối đa là 20 điểm mỗi vòng

-Các bạn không sử dụng file(tệp) ở bất cứ một câu nào sẽ bị trừ 1 điểm ở câu đó

-Dự kiến: mỗi vòng sẽ có 1 đề chung

*Phần mềm hỗ trợ: 

-Free Pascal(Link tải: https://download.com.vn/free-pascal/download)

-Turbo Pascal(Link tải: https://download.com.vn/pascal/download)

*Giải thưởng: 

-Giải nhất: 20GP

-Giải nhì: 15GP

-Giải ba: 10GP

Các vòng thi