Số phách #1482

Gửi bởi Nguyễn Duy Hải Bằng vào 3 tháng 2 2019 lúc 16:53

Tôi là ai, đây là đâu, thôi đã lỡ lạc rồi thì để tôi cho bạn một kĩ năng sống vậy:

iq chỉ có thể là vô cực