Số phách #1462

Gửi bởi Duyên Kuti vào 2 tháng 2 2019 lúc 14:58

I.

1.d

2.b

3.b

4.B

5.C

6.A

7.A

II.

1. are \(\rightarrow\)were

2.make\(\rightarrow\)will make

3.may\(\rightarrow\)might

4.found\(\rightarrow\)find

5.are\(\rightarrow\)were

6.showed\(\rightarrow\)show

III.

1.independence

2.solution

3. a lot of

4.makes me wonder 

5.me

6.want to

7. before

8.from

9.is

10.creditors

IV.

1.How long have you been gone to leave?

2.I were very famous in the writing world more than a hundred years ago.

3. How are you progressing?

4.mk chx hiểu câu này lắm nên k lm lun.

V.

1. not err

2.imprison

3.irked 

Haizzz mk giốt anh lém chả bt cs đúng k nếu đúng khéo chỉ được 2-3 đ... Hu hu mog góp ý ....