Cuộc thi Sinh Học do Đức Minh tổ chức

Vòng 2

Vòng 2 (30 điểm)

Câu 1: Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? Cho ví dụ về hai loại phản xạ trên? (5 điểm)

Câu 2: Tại sao lại nói noron là đơn vị cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh? (5 điểm)

Câu 3: Khi đào móng xây nhà, anh Thắng vô tình đào trúng 1 bao nilon bọc xác người. Khi mở nilon ra thì cái xác vẫn nguyên vẹn,nhưng chỉ vài giây sau toàn bộ phần da thịt bỗng xọp hết xuống, biến thành những lớp bột mịn phủ trên xương cốt. Hãy giải thích tại sao toàn bộ da thịt của xác xọp hết xuống nhưng xương thì lại không ? (5 điểm)

Câu 4: Cho thí nghiệm sau: (5 điểm)

+ Sử dụng 3 hộp (3 cốc) có chiều cao 5cm, không nắp đặt trong điều kiện 250C :

-    Cốc 1: lót một tấm vãi sũng nước và cho ba hạt đậu lên trên.

-    Cốc 2:  đổ nước và cho ba hạt đậu vào.

-    Cốc 3: lót một miếng vải khô, cho ba hạt đậu lên trên.

-    Cốc 4: lót một tấm vãi sũng nước và cho ba hạt đậu lên trên, đặt vào hộp tối

Ở đây em thay đổi điều kiện các cốc như em đã viết

+ 2 hộp (2 cốc) có chiều cao 5cm, không nắp trong điều kiện 50C :

-    Cốc 5: lót một tấm vãi sũng nước và cho ba hạt đậu lên trên.

-    Cốc 6: để trong hộp cacton tối, lót một tấm vãi sũng nước và cho ba hạt đậu lên trên.

 

a)    Trường hợp nào hạt không nảy mầm?

b)    Theo kết quả câu a, hạt không nảy mầm là do thiếu điều kiện nào (xét từng trường hợp)?

c)     Để biết rằng nước cần thiết cho nảy mầm, ta phải chọn trường hợp nào và trường hợp nào để so sánh?

d)    Để biết rằng ánh sáng cần thiết cho nảy mầm, ta phải chọn trường hợp nào và trường hợp nào để so sánh?

e)    Để biết rằng không khí (OXI) cần thiết cho nảy mầm, ta phải chọn trường hợp nào và trường hợp nào để so sánh ?

Câu 5: Nêu chức năng của rễ ? Theo hiểu biết của bạn, hãy cho biết sự kì diệu của lông rễ của cây lúa mạch? Lợi ích của lông rễ lúa mạch là gì ? (5 điểm)

Câu 6: Làm thế nào để phân biệt cá mương cái và cá mương đực? Có nên nuôi cá trong nước máy không, vì sao? (5 điểm)