Cuộc thi môn Văn - Tiếng Việt do Thảo Phương tổ chức

Nội quy cuộc thi

1)Chỉ được vận dụng trên mạng, lời lẽ là của bản thân, diễn đạt tự nhiên trong sáng. Nếu copy y nguyên trên mạng không chấm điểm

2)Cấm hoàn toàn việc đăng câu hỏi trên các web học tập khác để nhờ giúp đỡ

3)Mỗi bài làm y chang nhau trừ 5 điểm

Cơ cấu cho điểm

1)Nếu bài tập làm văn viết ra giấy sạch sẽ, nội dụng đủ +1điểm cho vòng sau

2)5 bạn nhất mỗi vòng được+1 điểm cho vòng sau

3)Một bài văn điểm tuyệt đối không chỉ là đủ ý mà cần phải có tính liên kết, sáng tạo, dẫn chứng(nếu cần),...

4)Phần Tiếng Việt chấm theo đáp án đã làm sẵn

 

 

Loading...