Cuộc thi lịch sử do Nguyễn Trần Tuấn Khoa tổ chức

Vòng 2

CUỘC THI BỘ MÔN LỊCH SỬ TRÊN TRANG WEB HOC24 – Vòng 2
 
I. Trắc nghiệm:(2 điểm)
Câu 1. Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc công nghiệp đứng đầu là: 
A. Mĩ và Nhật Bản                     B. Mĩ và Liên Xô
C. Nhật Bản và Liên Xô            D. Liên Xô và các nước Tây Âu.
Câu 2: Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng (so với năm trước Chiến tranh thế giới thứ hai ) là:
A. 73%                  B. 50%                C. 20%                     D. 92%
Câu 3. Đặc điểm nổi bật của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là:
A. Các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo,….liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi.
B. Thế giới hình thành hai phe: TBCN và XHCN.
C. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đạt được nhiều thành tựu to lớn.
D. Hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn: Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản.
Câu 4. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:
A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.
Câu 5. Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là:
A. 1917-1991    B. 1918- 1991    C. 1922- 1991 D. 1945- 1991
Câu 6. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô với Mĩ là:
A. Mở rộng lãnh thổ .
B. Duy trì nền hoà bình thế giới.
C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
D. Khống chế các nước khác.
Câu 7: Ý nào không phải là kinh nghiệm được rút ra được từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam hiện nay?
A. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên
B. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật
C. Tăng cường sản xuất công nghệ phần mềm
D. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động
Câu 8: Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do:
A. Các nước tham dự đều muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình
B. Liên Xô muốn duy trì, củng cố hòa bình, Mĩ muốn phân chia thế giới thành các hệ thống đối lập
C. Mâu thuẫn trong quan điểm của các cường quốc về vấn đề thuộc địa sau chiến tranh
D. Quan điểm khác nhau về việc có hay không tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít
II. Tự luận:(8 điểm)
B. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
Ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 3. (3 điểm)
Hãy thống kê 6 sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 theo mẫu sau:
 
      Thời gian                           Sự kiện lịch sử

 

 

 

 

 

 

Trong những sự kiện lịch sử trên, sự kiện nào quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng nước ta? Giải thích vì sao?
 
C. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Câu 4. (3 điểm)
Trình bày những nét chính về sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi từ năm 1945 đến nay. So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi với phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á theo yêu cầu sau: Tổ chức lãnh đạo phong trào, hình thức đấu tranh, mức độ độc lập, sự phát triển kinh tế sau khi giành độc lập. (2 điểm)
Theo em châu Phi cần phải làm gì để vượt qua những khó khăn đang gặp phải hiện nay như: đói nghèo, bệnh tật, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài,…(1 điểm)