Cuộc thi lịch sử do Nguyễn Trần Tuấn Khoa tổ chức

Nội dung cuộc thi:

Cuộc thi được diễn ra trong 3 vòng, làm bài theo hình thức trắc nghiệm & tự luận. Tuy nhiên, riêng vòng 3 đề thi sẽ là phần tự luận.

Cách tính điểm sẽ là: Điểm tổng của cả 3 vòng đã thi. Với mỗi vòng, 7 bạn cao điểm nhất và trả lời nhanh nhất sẽ được +1 điểm. Một vòng thi có tổng số điểm là 10.

- Thời gian đăng kí và dự thi: Bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 25/7/2017 cho tới ngày 27/7/2017 (2 ngày).

- Thời gian 3 vòng thi:

+ Vòng 1: từ 30/7 đến 24h ngày 3/8

+ Vòng 2: từ 9h sáng 3/8 đến 24h ngày 7/8

+ Vòng 3: Từ 9h sáng ngày 10/8 đến 24h ngày 13/8.

Chúc các bạn làm bài thật tốt, nếu bạn nào đưa ra câu trả lời thiết thực và thú vị, độc đáo sẽ được khuyến khích điểm nhé.

Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi này!

Các vòng thi