Cuộc thi HChC - Season 1 do Toshiro Kiyoshi tổ chức

Vòng 3

Vòng thi này hiện chưa mở, mời bạn quay lại sau!