Vòng 3-Chung kết

Cuộc thi vòng 3

Câu 1:a)Tại sao châu Á có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới?(3 điểm)

b)Hãy cho biết hoạt động , hậu quả và cách phòng chống bão ở nước ta (3đ)

Câu 2:

a)Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng dầu mỏ,than,khí tự nhiên và điện của Trung Quốc giai đoạn 1990-2012

Năm

1990

2000

2005

2010

2012

Dầu thô(triệu tấn)

138

163

181

203

207

Than(triệu tấn)

1080

998

2350

3240

3650

Khí tự nhiên(tỉ \(m^3\)  )

15

27

49

94

107

Điện(tỉ kwh)

621

1356

2500

4207

4938

Nhận xét sự tăng trưởng và giải thích nguyên nhân (3 điểm)

b) Cho bảng số liệu sau:

Diện tích và sản lượng lúa cả năm phân theo vùng ở nước ta năm 2010

Vùng

Diện tích(Nghìn Ha)

Sản lượng(Nghìn tấn)

Cả nước

7489.4

41005.6

Trung du và miền Bắc bộ

711.1

3296.4

ĐB Sông Hồng

1105.4

6596.8

Bắc Trung Bộ

690.0

3372.5

Duyên hải Nam Trung Bộ

524.1

2779.5

Tây Nguyên

217.8

1042.1

Đông  Nam Bộ

295.1

2322.7

ĐB Sông Cửu Long

3945.9

21595.6

Hãy tính cơ cấu diện tích và sản lượng lúa cả năm rồi vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích và sản lượng lúa cả năm của nước ta năm 2010 (3đ)

Câu 3:a)Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra  ở đồng bằng sông Cửu Long(2,5 điểm)
b)Cho biết giá trị của sông ngòi nước ta(2,5 điểm)

Câu 4:Nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng nước ta(3 điểm)

 

Cuộc thi này đã kết thúc, Hoc24 không nhận bài làm nữa!
Loading...