Phú Ngô

x+3 : hết 6, x+2 hết 7 , x+1 :hết 8 và x <350

 


Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Hoàn
Xem chi tiết
diệp ngọc kỳ
Xem chi tiết
tran thi quynh nhu
Xem chi tiết
Hanie Witch
Xem chi tiết
Inuyasha
Xem chi tiết
Trà My Phạm
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Phương Đông
Xem chi tiết
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Xem chi tiết
Ngânn
Xem chi tiết
Lê Vũ Hòang Bảo Lê
Xem chi tiết