Nguyễn Huyền Trang

x^2 - 3 = 0

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 20:11

\(x^2-3=0\\ =>x^2=3\\ =>\left[{}\begin{matrix}x=\sqrt{3}\\x=-\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Hoàng Trương Bảo ngọc
Xem chi tiết
Trà My
Xem chi tiết
Ốc phong
Xem chi tiết
binhminh
Xem chi tiết
le Anh
Xem chi tiết
Bảo Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Đinh Thị Ngọc Hà
Xem chi tiết
Vinh Pham
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)