which word has a different sounds from the others

a. tea b.breakfast c.heavy d.brea

Đăng Khoa
Hôm kia lúc 14:08

A (đọc là /iː/, còn lại là /e/)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Tuong Minh
Xem chi tiết
Giang Thu
Xem chi tiết
have a happy day .(^-^).
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Lan
Xem chi tiết
Benny Vlog
Xem chi tiết
Lại Thị Lan Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Lan
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Ngọc Mi
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Lan
Xem chi tiết