Bài 26. Sự bay hơi và ngưng tụ

Nhi Nguyen Le Uyen

Việt Nam có một bờ biển rất dài và nhiều nắng gió nên nghề làm muối ở nước ta khá phát triển. Muối của ta giữ lại được nhiều vi chất từ nước biển, rất tốt khi sử dụng trong chế biến thực phẩm và tiêu dùng.

a) Việc làm muối dựa trên hiện tượng vật lý nào?

b) Yếu tố nào để mau thu hoạch muối trên ruộng muối?

I love Dream and Aphmau
21 tháng 4 lúc 15:22

-Hiện tượng bay hơi.

-Yếu tố quyệt định là thời tiết và nhiệt độ

Mk giải thk thêm:Hiện tượng bay hơi xảy ra nhanh khi môi trường có nhiệt độ cao => các phân tử nước hóa hơi .Trong trường hợp lộng gió thì gió thổi cũng mang theo các phân tử nước .Các phân tử nước mất đi sẽ để lại những tinh thể muối.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN