Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trương Hiếu

vì sao mình tên là trương hiếu

 

❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 13 tháng 1 lúc 21:47

Vì do bạn được ba mẹ đặt tên nhé .

Bình luận (0)
Alo Alo
Alo Alo 13 tháng 1 lúc 21:53

Vì ba mẹ bạn muốn bạn hiếu thảo

Bình luận (0)
Võ Hoàng Đạt
Võ Hoàng Đạt 13 tháng 1 lúc 21:54

ngay từ lúc ra đời đã có người đặt tên cho bạn và tên Trương Hiếu ám chỉ một nghĩa gì đó nên người đó muốn đặt tên bạn như vậy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN