Bài 2. Tia phân giác

Karik-Linh

Vẽ góc bẹt \(\widehat{xOy}\). Vẽ tia phân giác Oz của góc đó. Vẽ tia phân giác Ot của \(\widehat{xOz}\). Vẽ tia phân giác Ov của \(\widehat{zOy}\) . Tính \(\widehat{tOv}\)
 

Pikachu
22 tháng 11 lúc 17:04
x O y z v t Vì xOy là góc bẹtmà Oz phân giác xOy=>xOz=yOz=90o=>zOt=xOt=vOz=yOv=45o=>tOz=tOz+zOv=45o+45o=900
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)