Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Quoc Tran Anh Le

Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:48

- Vật ở hình b có tất cả các mặt có dạng hình vuông

- Vật ở hình a có các mặt có dạng hình chữ nhật.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)