Bài 8. Vương quốc Cam-pu-chia

Nguyễn Quốc Đạt

Từ thế kỷ thứ VI, vương quốc của người Khơ-me hình thành với tên gọi là Chân Lạp (sau đó gọi là Cam-pu-chia. Cư dân nơi đây đã xây dựng được nền văn hóa đặc sắc trên cơ sở tiếp thu văn hóa Ấn Độ. Trong thời kỳ tiếp theo, vương quốc Cam-pu-chia phát triển như thế nào? Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về vương quốc này.

Nguyễn Việt Dũng
19 tháng 9 lúc 22:27

 - Năm 802, vua Giay-a-vác-man II thống nhất lãnh thổ, đổi tên nước thành cam-pu-chia, mở ra thời kì Ăng-co – thời kì phát triển rực rỡ nhất của Vương quốc Cam-pu-chia.

- Đến thế kỉ XV, vương quốc Ăng-co suy yếu do sự tranh chấp quyền lực giữa các phe phái và sự tấn công của Thái.

- Dưới thời kì Ăng-co, cư dân Ăng-co đạt được sự phát triển thịnh đạt về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội và có nhiều sáng tạo văn hóa độc đáo.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)