Đỗ Minh Trí

Trong chân không, một người ném một vật thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu là 40 m/s. Xác định thời gian vật đó đạt độ cao cực đại?


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Thúy
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết