Nguyễn Huy

tn 3 rút ra kết luận về tc đó của muối là gì? viết pthh minh hoạt

Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 11:08

Các tính chất hóa học của muối là:

1. Tác dụng với kim loại → muối mới + kim loại mới 

VD: \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

2. Tác dụng với bazo → bazo muối + muối mới: 

VD: \(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\text{→}2NaOH+BaSO_4\downarrow\) 

3. Tác dụng với muối → 2 muối mới: 

VD: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\downarrow\)

4. Tác dụng với axit → muối mới + axit mới

VD: \(BaCl_2+H_2SO_4\text{→}2HCl+BaSO_4\downarrow\) 

5. Phân hủy muối: 

VD: \(CaCO_3\text{→}^{t^o}CaO+CO_2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Huy
Xem chi tiết
Phạm Trung Đức
Xem chi tiết
em hok rốt cần ôn
Xem chi tiết
Lê Bích Hà
Xem chi tiết
Việt Hoàng
Xem chi tiết
supersaiyangod
Xem chi tiết
Nguyễn Huỳnh Gia Nghi
Xem chi tiết
nguyễn quốc trí
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)