Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Karik-Linh

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12 870 506 lượt khách (nguồn: https://vietnamtourism.gov.vn/). Hãy làm tròn số này đến hàng trăm.
 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:29

12870500 người

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)