Violympic toán 6

Alex Arrmanto Ngọc

Tìm x,y thuộc Z, biết:

X×Y+2×X–3×Y=9

Trương Huy Hoàng
24 tháng 1 lúc 20:22

xy + 2x - 3y = 9

\(\Leftrightarrow\) 2x + xy - 3y - 6 = 3

\(\Leftrightarrow\) x(2 + y) - 3(y + 2) = 3

\(\Leftrightarrow\) (2 + y)(x - 3) = 3

Vì x, y \(\in\) Z nên (2 + y)(x - 3) \(\in\) Z. Ta có bảng sau:

     x - 3         3          1         -1        -3
    2 + y         1          3        -3        -1
        x         6(TM)          4(TM)        2(TM)        0(TM)
        y        -1(TM)          1(TM)       -5(TM)       -3(TM)

Vậy phương trình có nghiệm (x; y) = {(6; 1); (4; 1); (2; -5); (0; -3)}

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN