Phân thức đại số

Phạm Linh Phương

Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y)thỏa mãn:

3x2 + 3xy - 17 = 7x - 2y

P/s: LL ; DD giúp chị Go quốc dân với :v

Hung nguyen
Hung nguyen 21 tháng 7 2018 lúc 11:37

\(y=\dfrac{-3x^2+7x+17}{3x+2}=-x+3+\dfrac{11}{3x+2}\)

Để y nguyên thì 3x + 2 phải là ước của 11

\(\Rightarrow\left(3x+2\right)=\left\{-11;-1;1;11\right\}\)

\(\Rightarrow x=\left\{-1;3\right\}\)

Bình luận (2)
Đoàn Như Quỳnhh
Đoàn Như Quỳnhh 21 tháng 7 2018 lúc 15:11
Bình luận (17)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN