Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt

Karik-Linh

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

Anh Thư Bùi
22 tháng 11 lúc 16:21
a, +)Ta có \(\widehat{b}\) đối đỉnh góc có 132o=>\(\widehat{b}=132^o\) +) \(\widehat{b}\) kề bù \(\widehat{c}\)\(=>\widehat{c}=180^o-\widehat{b}=180^o-132^o=48^o\)+)\(\widehat{c}\) đối đỉnh \(\widehat{a}\)\(=>\widehat{a}=\widehat{c}=48^o\)b, +)Ta có :\(\widehat{c}\) đối đỉnh với góc có 21o=>\(\widehat{c}=21^o\) +)\(\widehat{c}\) kề bù \(\widehat{d}\)\(=>\widehat{d}=180^o-\widehat{c}=180^o-21^o=159^o\)+)\(\widehat{d}\) đối đỉnh \(\widehat{f}\)\(=>\widehat{f}=\widehat{d}=159^o\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Không Tan Tuyết
22 tháng 11 lúc 16:29

a)góc b=132o

góc a= góc c= \(\dfrac{360^o-132^o}{2}\)=114o( đối đỉnh)

b) góc c= 21o

góc d= góc f= \(\dfrac{360^0-21^0}{2}\)=169,5o ( đối đỉnh)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)