Luyện tập tổng hợp

Bảo Trâm
22 tháng 4 lúc 22:17

1.understand we-> understand us

2.either-> neither

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN