Nguyễn Thị Liễu Dung

Thầy xem giúp em câu 23 với ạ

Áp dụng pt Freunlich: \(lgR=lgk+\frac{1}{n}lgP\)

R:độ hấp phụ,P;áp suất khí cân bằng trên chất hấp phụ, k và n là hằng số 

 P=760mmHg,k=3.10^-3,n=2

tính đc R=0.0827

Áp dụng Ct \(R=\frac{Co-Ccb}{m}.V\) vs Co=0,02M,m=2g,V=40ml

suy ra Ccb=0.01586M

Nguyễn Thị Xuân Thịnh
27 tháng 12 2014 lúc 16:19

độ hấp phụ là \(T=\frac{\left(Ct-Cs\right).V}{m}=\frac{\left(0,02-Cs\right).0,4}{2}\left(1\right)\)

Áp dụng theo định luật Frendlich \(T=K.C^{\frac{1}{n}}=3.10^{-3}.Cs^{\frac{1}{2}}\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 suy ra C=0,0178

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN