Việc tốt, lời hay

Quoc Tran Anh Le

Tham gia trò chơi tia chớp thể hiện phản ứng nhanh về ứng xử có văn hoá trong nhà trường:

- Lớp đứng thành vòng tròn (hoặc hai hàng đối diện nhau).

- Luật chơi:

 + Khi quản trò chỉ vào một người bất kì và nói to Tia chớp!, người này sẽ phải rút ngẫu nhiên một trong các thẻ màu quản trò đang cầm trên tay và trả lời nhanh câu hỏi về hành vi ứng xử có văn hoá trong nhà trường được nêu trong thẻ.

+ Mỗi người có tối đa 15 giây suy nghĩ để trả lời cách xử lí. Quá 15 giây không trả lời được sẽ bị phạt theo quy định của lớp.

Quoc Tran Anh Le
19 tháng 11 lúc 16:42

Học sinh thực hiện trò chơi theo hướng dẫn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết