Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Karik-Linh

Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?

 

Phước Lộc
22 tháng 11 lúc 17:26

Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn: văn bản, bảng biểu, hình ảnh trong thực tiễn, …

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)