Khánh Hoàng

rút gọn các biểu thức sau

a,(2+3y)^2-(2x-3y)^2-12xy

b,(x+1)^3-(x-1)^3-(x^3-1)-(x-1)*(x^2+x+1)


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Việt Anh
Xem chi tiết
Lưu Công Hiếu
Xem chi tiết
buithinguyet
Xem chi tiết
Xem chi tiết
ᴗQuốcđạtᴗ
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn phương nghi
Xem chi tiết
Lê Đào
Xem chi tiết
Oceane Rax HLLN
Xem chi tiết
❤️ buồn ❤️
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)