Bài 2. Cấu tạo cơ thể người

mikdmo

phân tích những điểm tiến hóa của người hơn của thú

luong nguyen
luong nguyen 14 tháng 8 2018 lúc 21:03

_ Về cấu tạo: + Khối lượng não người so với khối lượng cơ thể người lớn hơn thú. + Não người có nhiều khúc cuộn não => tăng diện tích bề mặt, tăng noron (là trung tâm của các phản xạ có điều kiện) _ Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú không có: + Vùng vị giác + Vùng hiểu tiếng nói + Vùng hiểu chữ viết + Vùng vận động ngôn ngữ => Đại não người tiến hóa hơn hẳn so với lớp thú.

Bình luận (2)
lô vỹ vy vy
lô vỹ vy vy 21 tháng 8 2018 lúc 14:21

Những điểm tiến hóa của người hơn của thú:

- Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng hai chân.

- Não phát triển, sọ lớn hơn mặt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN